ПАРАЛЕЛ ЕАД С НАГРАДА ICAP TRUE LIDERS 2019

За седма поредна година инициативата TRUE LEADERS на ICAP България награждава всички български компаниилидери в своя сектор от икономиката, които едновременно отговарят на няколко обективни критерия

ICAP Bulgaria, част от ICAP, group of companies – най-голямата Група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа, за седма поредна година отличава водещите компании в България, с наградите “TRUE LEADERS”.

Събитието се състоя на 11 декември 2019г., в зала Rainbow Plaza София. TRUE LEADERS компаниите бяха наградени по време на официална церемония, в присъствието на повече от 200 представители на висшия мениджмънт на водещи български и международни компании, както и представители на търговски камари и браншови организации.

Наградите бяха връчени от г-н Стамен Янев – Изпълнителен Директор на Агенцията по Инвестиции, г-н Бойко Таков – Изпълнителен Директор на Изпълнителна Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, г-н Джордж  Маргонис – Изпълнителен Директор на Филип Морис за България, г-жа Роза Кузмано– Генерален Секретар на Италианската Търговска Камара в България, г-н Стаматис Теодоропулос –Президент на УС на Гръцкия Бизнес Съвет в България.

Инициативата TRUE LEADERS отличава всички компании, лидери в сектора, в който оперират, отговарящи едновременно на няколко измерими и обективни критерии (според официално публикувани данни), без намесата на субективното мнение на жури или на резултати от публично проучване.

Наградените компании отговарят на следните критерии:

  1.       Са сред 300-те най – печеливши компании по  EBITDA за 2018
  2.       Са увеличили броя на своя персонал (2018 спрямо 2017)
  3.       Имат висока кредитна оценка (ICAP Credit Score  B2 – A1)
  4.       Са лидер в своя сектор
Call Now Button