Екип от професионалисти

„Нашият екип е нашата сила!“

Нашият екип е нашата сила!“ – с това мото и вяра във възможностите и целите, които сме си поставили, ние продължаваме да работим упорито, за да запазим водещата позиция на компанията на пазара на мебели в България.

ПАРАЛЕЛ ЕАД създаде екип от опитни професионалисти – ентусиазирани, целеустремени и активни хора, които по най-оптимален начин използват потенциала на производствените мощности, дистрибуционната мрежа и продуктите. Доверието, което изградихме, ни задължава да дадем най-доброто от себе си, за да продължим да бъдем лидери на пазара и да предлагаме на нашите клиенти качествени и комфортни мебели на конкурентни цени.

МЕНИДЖМЪНТ

Нашият мениджърски екип е съставен изцяло от опитни професионалисти, които отговарят за управлението на различните ни екипи и осъществяването на дейността на компанията.

МАРКЕТИНГ

ПАРАЛЕЛ ЕАД е маркетингово ориентирана компания, която разработва и прилага ефективни маркетингови стратегии за налагане на продуктите на българския пазар и подкрепя произвежданите  марки с иновативни и атрактивни рекламни активности и PR инициативи. Съчетавайки подходяща търговска и комуникационна политика и отчитайки специфичните особености, ние постигаме стабилно пазарно присъствие и растеж в дългосрочен план.

ЛОГИСТИКА

ПАРАЛЕЛ ЕАД разполага с всички необходими ресурси и оборудванe за логистичния процес, с оглед удовлетворяване в най-висока степен изискванията и потребностите на своите партньори. Ние обезпечаваме в количествено и качествено отношение съхранението на стоките, управлението на складовите наличности и организацията на продажбите. Нашата гъвкава, професионално изградена система за дистрибуция, маркетинг и логистика обслужва ефективно, бързо и точно клиенти от цялата страна. ПАРАЛЕЛ ЕАД непрекъсното се стреми да бъде предпочитан партньор за своите клиенти и доставчици.

ДИСТРИБУТОРСКА МРЕЖА

Компанията разполага със собствена складова и дистрибуторска мрежа в страната. Това позволява бързо достигане на новите продукти и покритие на българския пазар. ПАРАЛЕЛ ЕАД осигурява гаранционна и извънгаранционна поддръжка, както и своевременна реакция относно всякакви въпроси, повдигнати от потребителите.

Call Now Button