ПАРАЛЕЛ ЕАД ВНЕДРИ МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ISO 28000

През месец октомври 2019 год., фирма ПАРАЛЕЛ ЕАД внедри международния стандарт ISO 28000, с което определи изискванията към системата за управление на сигурността, включително аспектите от решаващо значение за гарантиране на сигурността на веригата на доставки.

Системата за управление на сигурността на веригата за доставки гарантира оценка и контрол на рисковете за сигурността и има за цел да намали въздействието на заплахите за сигурността. Основната цел е да се минимизират рисковете за безопасността и по този начин да се осигури гладкото и навременно разпространение на стоки и материали.

Системата за управление на риска се базира на модела „планиране – изпълнение  – проверка – действие“ и е разработена по начин, по който предприятието използва и  създава по-ниска инвентаризация, по-висока производителност, по-гъвкаво структуриране, по-кратки срокове, по-високи печалби и по-голяма зависимост от клиентите въз основа на усилията за контрол и подобряване на процеса, започвайки от влизането на суровината, докато продуктът достигне до крайния потребител.

Call Now Button