МИСИЯ И ВИЗИЯ

ХОРАТА СА НАЙ-ЦЕННИЯ НИ КАПИТАЛ

ЦЕННОСТИ

Ние от ПАРАЛЕЛ ЕАД ежедневно и във всяко действие се ръководим от споделена  визия и ценности, които са здрав фундамент и спойка на нашата компания и ключ към успеха.

В нашата корпоративна култура и ясни ангажименти са залегнали следните принципи:

 • Да надхвърлим очакванията на нашите потребители и партньори, като им осигурим най-добрите продукти и услуги на конкурентни цени и в     договорените срокове.
 • Стремеж към най-високи резултати – ние се стараем да бъдем най-добрите и да работим на световно ниво.
 • Да работим професионално, отговорно и  коректно, като изпълняваме поетите ангажименти към нашите потребители и партньори ;
 • Да осигурим  на нашите служители условия, за да достигнат пълния си потенциал.

МИСИЯ

Да произвеждаме и дистрибутираме широка гама от продукти с гарантирано качество на конкурентни цени. Внедрявайки последните достижения в световен мащаб,  да осигурим на нашите потребители продукти с най-висока степен на надеждност, комфорт и удобство. По този начин ние способстваме за подобряване на техния сън и ползвотворна почивка.

ВИЗИЯ

За да запазим водещата си позиция на българския пазар на матраци, мебели и суровини за мебелната промишленост (полиуретан и вата) и за да стъпим стабилно и утвърдим името си и на международния пазар ние следваме предварително начертания си план да:

 • Изградим дългосрочно и взаимоизгодно сътрудничество с нашите партньори, основано на коректност, професионализъм и уважение;
 • Разработим нови, усъвършенствани модели, следвайки последните тенденции на пазара, както и да осигурим възможност за изпълнение на поръчки по индивидуален проект;
 • Развиваме и усъвършенстваме производствените процеси и дейността на компанията;
 • Оптимизираме постоянно нашата дейност и да осигуряваме устойчиво развитие на бизнеса;
 • Развиваме добрите служители и мениджъри на компанията.

МИСИЯ И ВИЗИЯ

ХОРАТА СА НАЙ-ЦЕННИЯ НИ КАПИТАЛ

ЦЕННОСТИ

Ние от ПАРАЛЕЛ ЕАД ежедневно и във всяко действие се ръководим от споделена  визия и ценности, които са здрав фундамент и спойка на нашата компания и ключ към успеха.

В нашата корпоративна култура и ясни ангажименти са залегнали следните принципи:

 • Да надхвърлим очакванията на нашите потребители и партньори, като им осигурим най-добрите продукти и услуги на конкурентни цени и в     договорените срокове.
 • Стремеж към най-високи резултати – ние се стараем да бъдем най-добрите и да работим на световно ниво.
 • Да работим професионално, отговорно и  коректно, като изпълняваме поетите ангажименти към нашите потребители и партньори ;
 • Да осигурим  на нашите служители условия, за да достигнат пълния си потенциал.

МИСИЯ

Да произвеждаме и дистрибутираме широка гама от продукти с гарантирано качество на конкурентни цени. Внедрявайки последните достижения в световен мащаб,  да осигурим на нашите потребители продукти с най-висока степен на надеждност, комфорт и удобство. По този начин ние способстваме за подобряване на техния сън и ползвотворна почивка.

ВИЗИЯ

За да запазим водещата си позиция на българския пазар на матраци, мебели и суровини за мебелната промишленост (полиуретан и вата) и за да стъпим стабилно и утвърдим името си и на международния пазар ние следваме предварително начертания си план да:

 • Изградим дългосрочно и взаимоизгодно сътрудничество с нашите партньори, основано на коректност, професионализъм и уважение;
 • Разработим нови, усъвършенствани модели, следвайки последните тенденции на пазара, както и да осигурим възможност за изпълнение на поръчки по индивидуален проект;
 • Развиваме и усъвършенстваме производствените процеси и дейността на компанията;
 • Оптимизираме постоянно нашата дейност и да осигуряваме устойчиво развитие на бизнеса;
 • Развиваме добрите служители и мениджъри на компанията.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Всичко за нас и развитието ни във времето

EOKO-TEX STANDART 100

ное. 09, 2021
0

ICAP TRUE LIDERS 2019

дек. 11, 2019
0

Паралел ЕАД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

гр. Севлиево, 5400
ул. Стара планина № 175
тел.: +359 894 033 001
e-mail: office@parallel.bg

Паралел ЕАД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

гр. Севлиево, 5400
ул. Стара планина № 175
тел.: +359 894 033 001
e-mail: office@parallel.bg

Проект BG05M9OP001-1.008-2379-C01

Проект: „По-добри условия на труд и организация в Паралел ЕАД “ , по договор BG05M9OP001-1.008-2379-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „ Добри и безопасни условия на труд ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Главна цел: Общата цел на проекта е да се повиши производителността на труда в компанията и повишаване ресурсната ефективност, посредством по-добра организация на труда и повишаване мотивацията на служителите за работа в ПАРАЛЕЛ.

Бенефициент: ПАРАЛЕЛ ЕАД. Обща стойност: 463 000.00 лева, от които 314 840.00 лева европейско и 55 560.00 лева национално съфинансиране.

Проект BG161PO003-1.1.07-0346-С0001

Проект по договор № BG161PO003-1.1.07-0346-С0001 “Повишаване конкурентоспособността на световния пазар на Паралел ЕООД чрез внедряване на иновативен продукт в производството” . За повече информация посетете: http://mail.parallel.bg/op/

Проект BG05M9OP001-1.008-2379-C01

Проект: „По-добри условия на труд и организация в Паралел ЕАД “ , по договор BG05M9OP001-1.008-2379-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „ Добри и безопасни условия на труд ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Главна цел: Общата цел на проекта е да се повиши производителността на труда в компанията и повишаване ресурсната ефективност, посредством по-добра организация на труда и повишаване мотивацията на служителите за работа в ПАРАЛЕЛ ЕАД.Бенефициент: ПАРАЛЕЛ ЕАД. Обща стойност: 463 000.00 лева, от които 314 840.00 лева европейско и 55 560.00 лева национално съфинансиране.

Проект BG161PO003-1.1.07-0346-С0001

Проект по договор № BG161PO003-1.1.07-0346-С0001 “Повишаване конкурентоспособността на световния пазар на Паралел ЕООД чрез внедряване на иновативен продукт в производството” . За повече информация посетете: http://mail.parallel.bg/op/

Call Now Button