Новини

procedura2

04май ‘18

Паралел ЕАД обявява процедура с Публична покана за избор на изпълнители с предмет: Избор на изпълнител за СМР - текущ ремонт на помещение за физкултура и спорт и осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Паралел ЕАД обявява процедура с Публична покана за избор на изпълнители с предмет: Избор на изпълнител за СМР - текущ ремонт на помещение за физкултура и спорт и осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Изисквания

Примерен образец на оферта

Примерен образец на декларация

Примерен образец на проекто-договор

Примерен образец на публична покана

Оценка и класиране на офертите

Количествена сметка OП1 климатична инсталация

количествена сметка ОП2 подова настилка

Kоличествена сметка OП3 хора с увреждания