Новини

cert_news

21ноем. ‘16

Четвърта Годишна Конференция на Мебелните Производители

Като пълноправен член на Браншовата Камара на Дървообработващата и Мебелната Промишленост, бяхме поканени на годишната конференция на Камарата. Мероприятието се проведе на 18-ти Ноември в хотел Рила- Боровец и събра близо 200 производители и експерти в бранша. 

Конференцията бе открита от г-н Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП. В официалното откриване на събитието с приветствени слова към аудиторията се обърнаха официалните гости: Г-н Любен Петров - Заместник - министър на икономиката, Инж. Георги Костов - Заместник - министър на земеделието и храните, Г-н Стамен Янев - Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Г-н Тони Кръстев - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, Г-н Никола Стоянов - Заместник - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Г-н Добрин Иванов - Изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал.

В рамките на събитието за втора година се проведе церемония по връчване на Годишни награди за  2016 г. за членовете на Камарата, с цел да бъдат насърчени и популяризирани добрите примери и постиженията на фирмите от сектора. Наградите на отличените фирми бяха връчени от официалните гости на Конференцията.

Бяхме номинирани в две категории- Иновации и Износ и получихме официални Грамоти за Номинация- стимул да продължим да се развиваме и да спечелим първите места през 2017г.

 

Още новини

procedura2

04май ‘18

Паралел ЕАД обявява процедура с Публична покана за избор на изпълнители с предмет: Избор на изпълнител за СМР - текущ ремонт на помещение за физкултура и спорт и осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Паралел ЕАД обявява процедура с Публична покана за избор на изпълнители с предмет: Избор на изпълнител за СМР - текущ ремонт на помещение за физкултура и спорт и осигуряване на достъп за хора с увреждания.

procedura2

23март ‘18

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специлизирано фитнес оборудване

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специлизирано фитнес оборудване за физическа култура и спорт в Паралел ЕАД по ДБФП № BG05М9OР001-1.008-2379-С01, финансиран по ОПРЧР 2014-2020.

procedura2

23март ‘18

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за внедряване на специализиран софтуер

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за внедряване на специализиран софтуер за управление и развитие на служителите на Паралел ЕАД по ДБФП № BG05М9OР001-1.008-2379-С01, финансиран по ОПРЧР 2014-2020.