Кариери

13 февр. ‘18

СЕВЛИЕВО

Ref# 002

ОПЕРАТОР МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕРМОВАТА

16 февр. ‘18

СЕВЛИЕВО

Ref# 003

СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ

16 февр. ‘18

СЕВЛИЕВО

Ref# 004

СПЕЦИАЛИСТ РАЗРАБОТКИ

22 февр. ‘18

Севлиево

Ref# 005

Работници за тапициране на Мека мебел и Матраци